Ring 48 39 23 05

Entreprenøropgaver

Vi udfører alt arbejde i:

 • Graveopgaver
 • Hegnsklipning
 • Hækklipning
 • Støbeopgaver
 • Planeringsopgaver
 • Vandstik / reparation af vandledninger
 • Kloakarbejde
 • Belægningsarbejde
 • Nedrivning
 • Asfaltarbejde
 • Og meget mere

Vognmandskørsel

Vi udfører alt arbejde i:

 • Vognmandskørsel

 • Vinter bekæmpelse

 • Containerkørsel

 • Fragt af styk gods

 • Fragt af maskiner

 • Og meget mere

Vores vognpark:

 • 4 Lastvogne med kran
 • 2 Fejeblade (10m & 7m)
 • Lastvogn m. hænger/kærre
 • 2 Minibiler m. tip
 • Service vogne

Slamsugning

Vi udfører opgaver inden for sug og spuling af:

 • Spul af brønde

 • Spul af dræn

 • Spul af vej overflader

 • Sugning af boreslam

 • Sugning af mudder

 • Sugning af vand

 • Vi har også Traktor Slamsuger

 • Og meget mere

Landbrug

Vores landbrugs afdeling er også en stor og travl del af firmaet.
Vi udfører mange opgaver inden for landbruget og besidder forskellige landbrugsmaskiner.

Landbrugsmaskiner:

 • Mejetærskere

 • Mini bigballe pakker

 • 5 furet plov

 • 4 furet plov

 • Gødningsspreder

 • Kalkspreder

 • Harver

 • Forskellige størrelse traktorere

 • Gummiged

 • Teleskoplæsser
 • Gravemaskiner i flere størrelser
 • Og mange flere